نوشتی نمی خوامت و گم شدم      دوباره تو حسی که تکراریه

یه شب خواب راحت ندارم دیگه     که کابوس من حس تنهاییه

بذار حس کنم گرمی دستتو          بذار چشم من قاب عکست بشه

بیا و ببین حال این عاشقو             ببین دوری تو منو می کشه

هنوزم نگاه تو رو یادمه              نگو با نبودت باید سر کنم

نذار دوری تو بشه عادت و          نذار جای خالیتو باور کنم

با گریه من از تو یه خواهش دارم     که یادت نره "تو" فقط عشقمی

نمی ذارم از یاد قلبم بری              ببخشم اگه دلخور از گریه می

هنوز چشم به راهم که برگردی و     هنوز بهتریم آرزوی منی

علاج همه بی کسی های من           چجوری از این عشق دل می کنی

هنوزم نگاه تو رو یادمه                نگو با نبودت باید سر کنم

نذار دوری تو بشه عادت و            نذار جای خالیتو باور کنم