محمدرضا بابائی پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393 18:49 طلوع ()

-      پنج شنبه، جمعه یا شنبه، چه فرقی می کند؟

تو که نباشی

همه غروب ها دلگیرند...