اشتباه نکن

رفتنت فاجعه نیست برایم

من اصلا دلتنگت هم نمی شوم

حتی از وقتی رفته ای

به تو فکر هم نمی کنم

اشتباه نکن

من حتی مطمئن نیستم

که عاشقت شده باشم

.

.

.

.

.

هنوز داری می خوانی؟!

باشد؛ خودت خواستی!

.

.

.

.

همه این ها دروغ بود!

من دیوانه تو ام

لطفا کمی با من مهربان تر باش

همین!

 

محمدرضا بابائی